Montage

Baden:

Om het plaatsen van onze vrijstaande baden te vergemakkelijken hebben we bij elk bad een montagevideo bijgevoegd. 
Wat zijn de belangrijkste punten waar je op moet letten tijdens het plaatsen van een vrijstaand bad?

 1. Als er een overloopset/afvoer is bijbesteld moet de flexibele slangvan de afvoer gemonteerd worden als stankafsluiter. Dit doe je door de slangaansluiting ca. 10cm boven het vloeroppervlak aan te sluiten aan uw pvc afvoer. Er blijft dan water in de flexibele slang achter die er voor zorgt dat nare luchtjes rechtstreeks van de hoofdriolering uw badkamer in "vliegen". Mocht u liever een directe sifon willen aansluiten, dan kunnen we deze desgevraagd naar u opsturen.
 2. Let er op dat het bad waterpas staat. Dit zorgt er namelijk voor dat de afvoer van het water netjes en snel verloopt. Bij het waterpas plaatsen van een bad is het belangrijk dat het bad minstens voor de helft wordt gevuld met water. Hierdoor kan het bad zich "zetten".
 3. Tijdens het "zetten" van het bad moet tevens de afvoer/overloop worden getest. Het kan immers altijd voorkomen dat de afvoer is losgekomen tijdens het transport of dat er misschien ergens een lekje is ontstaan in de flexibele slang van de afvoer door het vervoer of iets dergelijks. Tevens wordt door deze test voorkomen dat er later sprake kan zijn van (schade door) lekkage.

Mocht u bovenstaande aanwijzingen niet hebben gevolgd, dan is dit achteraf nog steeds toe te passen. U kunt bijvoorbeeld een nieuwe overloopset met sifon monteren, die de oude set vervangt. Deze set kunnen we desgevraagd tegen aankoopkosten toesturen. Vanwege de flexibele slang is het namelijk goed mogelijk het bad op te tillen en het één en ander te vervangen

Whirlpools:

 1. Zorg ervoor dat de watertoevoer, elektriciteit en afvoer klaar zijn voor installatie van de whirlpool. Hiervoor verwijzen we naar de technische informatie wat bij het product op de website staat. Gebruik een waterdichte doos om de stroomtoevoer aan te sluiten. De afvoerslang heeft een diameter van 40 mm. De slangen van de watertoevoer hebben een aansluiting van ½”. (= half duims, 15 mm) 
 2. De watertoevoerslangen zijn bestand tegen een hoge druk. Spoel echter eerst de aanvoerleidingen warm/koud enkele minuten grondig door voordat deze worden aangesloten, zodat alle vuiligheid in de leidingen eruit wordt gespoeld. 
 3. Maak gebruik van afsluitbare ventielen tussen de aansluiting op de muur en de aanvoerslangen. Mocht er service verleend moeten worden, dan kan dit gebeuren zonder de hoofdkraan te moeten sluiten. 
 4. Zorg ervoor dat er 50 cm vrije installatieruimte is. 
 5. Controleer alle delen binnen 48 uur of deze compleet en onbeschadigd zijn. Doe dit wel voor installatie.
 6. Zorg ervoor dat het product op de juiste wijze wordt geïnstalleerd. We raden u aan het product door een expert te laten installeren. Het product moet met alle verstelbare poten stevig op de grond geïnstalleerd worden en waterpas staan voordat men het product gaat gebruiken. Alle poten moeten afgesteld staan. 
 7. De elektrische installatie en het testen hiervan moet gebeuren door een erkend elektricien. 
 8. De stroomtoevoer moet volgens de specificaties, zoals vermeld in deze handleiding, zijn aangesloten. 
 9. De elektrische installatie moet binnen geldende nationale regels vallen. 
 10. Aardlekschakelaars moeten geïnstalleerd zijn en te allen tijde werken. 
 11. Verander niets aan het elektrisch systeem van de whirlpool. 
 12. Verwijder geen schakelkast of andere componenten die al gemonteerd zijn. 
 13. Het product moet geaard zijn met een aardedraad, die niet kleiner is dan 1mm. Alle aardedraden dienen voor gebruik aangesloten te worden. 
 14. Delen die elektrisch bediend worden, met uitzondering van een afstandsbediening, moeten zodanig geplaatst worden, dat deze nooit in het bad kunnen vallen. 
 15. De lekstroom mag niet meer bedragen dan 16 mA. 
 16. Het product moet in een binnen ruimte worden geïnstalleerd en is niet geschikt voor buitenplaatsing.
 17. Sluit de aanvoerslangen op de juiste manier aan (rood=warm, blauw is koud). 
 18. Organische chemicaliën zoals aceton, bleek of ammonia kunnen het product aantasten of beschadigen. Gebruik deze middelen niet tijdens of na de installatie. 
 19. Plaats tijdens en na installatie geen losse objecten op het product die mogelijke schade of kortsluiting kunnen veroorzaken. 
 20. Zorg in de ruimte van plaatsing voor een goede ventilatie. 
 21. Zorg ervoor dat er geen stroomtoevoerdraden en water aanvoerslangen de grond raken, ook niet nadat het hele product op haar plaats wordt geschoven. Dit om oxidatie te voorkomen.
 22. Controleer of alle draaibare koppelingen goed vast zitten voordat de whirlpool voor de 1ste keer wordt ingeschakeld. Aanbevolen punten zijn waterslang aansluitpunten, zoals alle waterslangen op het kraanwerk, de waterslangen bij de functies die daarbij horen en eventuele slangenklemmen rondom het bad. 
 23. Controleer of alle stekkerverbindingen van elektrische componenten goed met elkaar verbonden zijn, voordat het product voor de eerste keer wordt bediend. 
 24. Controleer na installatie of de whirlpool schoon is. We raden u aan eerst de whirlpool te reinigen voordat u de whirlpool vult met water. Eventueel vuil kan de leidingen verstoppen. Als de whirlpool schoon is, sluit de afvoer en vul de whirlpool met water tot net boven de hoogste jet. Als het waterniveau onder de niveausensor staat zal de pomp om veiligheidsredenen niet aan gaan. 4. Laat de pomp minimaal 30 minuten draaien en het bad voor 2 uur gevuld staan. Zonder het water weg te laten lopen, zet het systeem uit en controleer tussentijds al het leidingwerk en koppelingen op mogelijke lekkages. Zet uw whirlpool pas op haar plaats als alle mogelijke lekkages zijn verholpen. Controleer nogmaals al het leidingwerk met connecties op lekkage, totdat het hele systeem werkt naar verwachting. Herhaal de procedure indien nodig. 
 25. Controleer direct na de tests op mogelijke lekkages, alle functies en herstel alle fouten. Duw de whirlpool op haar plaats als u zeker bent dat alle functies werken zoals is beschreven. Gebruik een zuurvrije sanitair kit om uw whirlpool af te kitten. Laat de kit voldoende uitharden.